~ Nữ Hoàng Doanh Nhân ~

Danh Sách Nữ Hoàng Doanh Nhân 2016

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHAN THỊ XUÂN THẢO

LÊ ĐỖ MINH THẢO

LÊ THỊ HÀ

CAO THỊ KIM NGÂN

LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN

DƯƠNG THỊ THÚY HẢI

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

LÊ THANH BÌNH

NGUYỄN TƯỜNG VI

PHẠM THỊ PHƯƠNG KHÁNH

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH